ОУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци открива процедура чрез публична покана за доставка на хранителни стоки за нуждите на ученическия стол към училището

Оферти  ще се приемат до  13.03.2014г.(16.00ч.) в канцеларията на училището.

Техническата документация документацияdek_47_obr_11Dekl_47_obr_4Dekl_47_obr_10DOGOVORblank21_1_Finans_Predl_obr_8Tehn_Predl_obr_7

 

Публична покана за доставка на дизел за отопление

05.12.2013

ОУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци открива процедура чрез публична покана за доставка на дизелово гориво маркиран червен за отопление на ОУ“Неофит Рилски“ Покани за доставка на дизелово гориво за отопление ще се приемат до 12.00ч на 08.01.2014г. Офертата, подадена в отговор на публичната покана, трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик и да съдържа най-малко: […]

Read the full article →

25.10.2013
Read the full article →

170 години учебно дело с.Дерманци

15.05.2013
Read the full article →

Публична покана за доставка на хранителни стоки за нуждите на ученически стол в ОУ“Неофит Рилски“

20.02.2013

ОУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци открива процедура чрез публична покана за доставка на хранителни стоки за нуждите на ученическия стол към училището Оферти  ще се приемат до  06.03.2013г.(16.00ч.) в канцеларията на училището. Техническата документация може да бъде закупена от училището

Read the full article →