П О К А Н А

за

учредително събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза училищно настоятелство при ОУ”Неофит Рилски” с. Дерманци

 

Дата на провеждане: 22.06.2016г.,сряда,начален час: 17.30ч.конферентна зала на училището.

 

Уважаеми жители на с.Дерманци,

 

Училищните настоятелства са независими доброволни сдружения за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училищата.Училищните настоятелства могат да възникват като юридически лица след регистриране. Съставът на училищните настоятелства включва родители, учители, общественици,културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка на училището.

КАНИМ родители, учители, общественици, културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, които желаят да участват в учредяването на Училищно настоятелство към ОУ „Неофит Рилски” с.Дерманци да вземат участие в учредително събрание, което ще се проведе на 22 юни 2016г., от 17.30ч. в конферентната зала на училището.

 

При следния Дневен ред:

 

17.30ч.-18.00ч.-Регистрация на делегати/учредители.

  • 18.00ч.-18.15ч.-Откриване на събранието.
  • Първа точка:.-Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза Училищно настоятелство към ОУ „Неофит Рилски”с.Дерманци.
  • Втора точка: Проверка /регистрация на кворум на учредителното събрание.
  • Трета точка: Избор на Председател и Секретар на Учредителното събрание.
  • Четвърта точка: Вземане на решение за учредяване на Сдружение Училищно настоятелство към ОУ „Неофит Рилски” с.Дерманци.
  • Пета точка: Приемане на Устав на Сдружение Училищно настоятелство към ОУ „Неофит Рилски”с.Дерманци.
  • Шеста точка: Избор на Управителен съвет и Председател на УС.
  • Седма точка: Избор на Контролен съвет и Председател на КС.
  • Други: събиране на чл.внос , дискусия и др.
  • Закриване на учредителното събрание.

 

 

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Петя Георгиева-0893328102

Ученически игри 2016 г.

13.04.2016

В истински празник на спорта и спортсменството се превърнаха Общинските ученически игри 2016 г., в които участваха отборите по волейбол на ОУ „Неофит Рилски”.  Игрите преминаха в дух на толерантност и без инциденти. Достойно се представиха и трите отбора: Отбор по волейбол момичета V – VІІ клас; Отбор по волейбол момчета V – VІІ клас; […]

Read the full article →

Областно първенство по футбол V – VІІ клас на Ученическите игри 2016 г.

13.04.2016

На 29 март 2016 г. в гр. Ловеч се проведе Областно първенство по футбол V – VІІ клас на Ученическите игри 2016 г. Отборът на ОУ „Неофит Рилски”  с много труд, упоритост и спортсменска игра представи достойно училището и зае ІІІ-то място. Ето и имената на малките футболисти: Отбор по футбол/V – VІІ клас/ Александър […]

Read the full article →

ОУ „Неофит Рилски” с. Дерманци и Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката от 7 до 12 декември 2015

07.01.2016

ОУ „Неофит Рилски“ и инициативата „Ние четем” към  училището организира дейностите в Националната седмица на четенето под мотото „Книгата осветява пътя на живота”. На 7 декември, в  рамките на Националната седмица на четенето,  клуб „Млад журналист” в лицето на Камелия Андрианова и Галя Христова ученички  от  VІІ клас  на ОУ „Неофит Рилски”, подготвиха и излязоха […]

Read the full article →

„ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ“ – четене с разбиране

04.12.2015

На 26.11.2015 в ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ се проведе състезание за учениците от ІІ до VІІІ клас по четене с разбиране на непознат текст. Организатори на втория етап на Маратона на четенето  бяха: учениците от клуб „Млад журналист” – Камелия Андрианова и Микаела Шибилова от VІІ клас, Виолета Иванова, Маргарита Калчева, Пламен Георгиев и Георги Манчев. […]

Read the full article →