Покана Обществен съвет

Училищен план-прием I клас 2017-2018г.

05.04.2017

План прием I клас 2017_2018г

Read the full article →

АРТ АТЕЛИЕ ТВОРИЛНИЦА

24.03.2017

АРТ АТЕЛИЕ ТВОРИЛНИЦА организира ученически конкурс за пано от природни материали “ Детска усмивка”. Оценяването на творбите се извърши от компетентно жури с председател: учителят по изобразително изкуство г-н  Георги Манчев, членове: г-жа Палмина Патаринска и г-ца Надка Атанасова. При избора си  взеха под внимание спазването на всички условия към творбите – използването на разнообразни  […]

Read the full article →

Покана за заседание на Обществен съвет

08.03.2017
Read the full article →

Клуб „ Творилница”

27.01.2017

Клуб „ Творилница” е създаден по проект „ Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”. В  него са включени ученици от начален етап на ОУ „ Неофит Рилски”с. Дерманци. Целта е да се подобрят познавателните способности, креативното мислене и детското развитие като цяло на учениците, чрез запознаване с различни техники за […]

Read the full article →