Публична покана за доставка на хранителни стоки за нуждите на ученически стол в ОУ“Неофит Рилски“

ОУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци открива процедура чрез публична покана за доставка на хранителни стоки за нуждите на ученическия стол към училището

Оферти  ще се приемат до  06.03.2013г.(16.00ч.) в канцеларията на училището.

Техническата документация може да бъде закупена от училището

Leave a Comment

Previous post:

Next post: